Zebrania z Rodzicami

zebranie ogólne rozpoczęcie godz. 16:00

zebrania klasowe z wychowawcami godz. 17:00

06.02.2020 r.

02.04.2020 r. (zebranie rodziców uczniów z klasy VIII)

05.06.2020 r.