KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Cykl: "OTO JA", wyd. MAC;

 • autor: Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek;

 • program: "OTO JA" - Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu, autorzy:Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek.

Język angielski:

 • "Bugs Team"

 • autor: Carol Read, Ana Soberon, wyd. Macmillan;

 • program: Program nauczania języka angielskiego dla II-ego etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII). Piotrowska, Sztyber. Wyd. Macmillan 2017.

Informatyka:

 • podręcznik: Kalejdoskop ucznia. Informatyka. CD-ROM. Klasa 1;

 • autor: Katarzyna Iwanicha, Anna Kuśnierz;

 • program: Informatyka. Program nauczania. Klasy 1-3 WSIP Anna Kulesza.

Religia:

 • podręcznik: „Poznaję Boży świat”, wyd. Jedność;

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek;

 • program: „Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem” nr AZ-1-01/18.

 

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Cykl "Szkolni Przyjaciele", wyd. WSiP (podręczniki + zeszyty ćwiczeń);

 • autor: Jadwiga Hanisz;

 • "Program edukacji wczesnoszkolnej" dla klas I-III szkoły podstawowej.

Język angielski:

 • podręcznik "Bugs Team 2" + zeszyt ćwiczeń, wyd. Macmillan;

 • autor: Carol Read, Ana Soberón;

 • autor zeszytu ćwiczeń: Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska;

 • Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Studzińska, Mędela, Kondro, Piotrowska, Sikorska. Macmillan 2017.

Religia:

 • podręcznik: "Idziemy do Jezusa";

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek;

 • program: W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012.

Informatyka:

 • podręcznik:

 • autor:

 • program:

 

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna:

 • Cykl "Szkolni Przyjaciele", wyd. WSiP (podręczniki + zeszyty ćwiczeń);

 • autor: Jadwiga Hanisz;

 • "Program edukacji wczesnoszkolnej" dla klas I-III szkoły podstawowej.

Język angielski:

 • podręcznik: "Bugs Team 3" + zeszyt ćwiczeń, wyd. Macmillan;

 • autorzy książki ucznia: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth; autorzy zeszytu ćwiczeń: Anna Parr-Modrzejewska, Elisenda Papiol, Maria Toth;

 • Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Studzińska, Mędela, Kondro, Piotrowska, Sikorska. Macmillan 2017.

Informatyka:

 • podręcznik:

 • autor:

 • program:

Religia:

 • podręcznik: "Jezus jest z nami";

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek;

 • program: W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012.

 

KLASA IV

Język polski:

 • "Nowe słowa na start". Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej, wydawnictwo Nowa Era + zeszyt ćwiczeń;

 • autor: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz;

 • program: "Nowe słowa na start! Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej" autorstwa Marleny Derlukiewicz.

Język angielski:

 • podręcznik: "Brainy 4" + zeszyt ćwiczeń, wyd. Macmillan;

 • autor podręcznika: Nick Beare, autor zeszytu ćwiczeń: Katherine Stannett;

 • program:

Matematyka:

 • "Matematyka klasa 4", wyd. MAC + zeszyt ćwiczeń;

 • autor: Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak;

 • Program:

Historia:

 • podręcznik: "Historia klasa 4", wyd. MAC;

 • autor: Szymon Ciechanowski

 • program:

Plastyka:

 • podręcznik: "Plastyka. Klasa 4. Podręcznik. Szkoła podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk;

 • program: "Program nauczania. Plastyka klasy 4-7".

Muzyka:

 • podręcznik: "Klucz do muzyki. Klasa 4. Podręcznik. Szkoła Podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Agnieszka Sołtysik, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Urszula Smoczyńska;

 • program: "Program nauczania. Klucz do muzyki. Klasy 4-7".

Przyroda:

 • podręcznik: "Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej" + zeszyt ćwiczeń, wyd. Nowa Era;

 • autor: Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer;

 • program: "Program nauczania Tajemnice przyrody".

Informatyka:

 • podręcznik: "Informatyka. Podręcznik. Klasa 4", wyd. WSiP;

 • autor: Wanda Jochemczyk i in. (Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski);

 • program: Program nauczania. Informatyka. Klasy 4–8.

Technika:

 • podręcznik: "Technika na co dzień". Podręcznik. Klasy 4-6", wyd. WSiP;

 • autor: Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka;

 • program: Program nauczania. Technika na co dzień. Klasy 4-6.

Religia:

 • podręcznik: "Miejsca pełne BOGActw";

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek;

 • program: Odkrywamy tajemnice Bożego świata nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012.

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • program: Program nauczania z WDZ dla klas IV – VIII "Wędrująd ku dorosłości", Teresa Król; Wydawnictwo WDZ Rubikon.

 

KLASA V

Język polski:

 • "Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej" + zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP;

 • autor: Urszula Dobrowolska, Hanna Dobrowolska;

 • Program: "Program nauczania. Jutro pójdę w świat. Mysli i słowa. Klasy 4-8".

Język angielski:

 • podręcznik: "Steps Plus dla klasy V" + zeszyt ćwiczeń, wyd. Oxford University Press;

 • autor podręcznika: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton, autorka zeszytu ćwiczeń: Sylvia Wheeldon;

 • Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Melanie Ellis, Anna Rak, Wydawnictwo Oxford.

Matematyka:

 • "Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 5" + zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP;

 • autor: Helena Lewica, Marianna Kowalczyk;

 • Program: Program nauczania. Matematyka wokół nas. Klasy 4–8.

Historia:

 • podręcznik: "Historia. Podręcznik. Klasa 5", wyd. WSiP;

 • autor: Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch;

 • program: Program nauczania. Historia. Klasy 4-8.

Plastyka:

 • podręcznik: "Plastyka. Klasa 5. Podręcznik. Szkoła podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk;

 • program: "Program nauczania. Plastyka klasy 4-7".

Muzyka:

 • podręcznik: "Klucz do muzyki. Klasa 5. Podręcznik. Szkoła Podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Agnieszka Sołtysik, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Urszula Smoczyńska;

 • program: "Program nauczania. Klucz do muzyki. Klasy 4-7".

Biologia:

 • podręcznik: "Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piatej szkoły podstawowej", wyd. Nowa Era;

 • autor: Marian Sęktas, Joanna Stawarz;

 • program: Program nauczania biologii w klasach 5-8 "Puls życia".

Geografia:

 • podręcznik: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej;

 • autor: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz;

 • program: Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa".

Informatyka:

 • podręcznik: "Informatyka. Podręcznik. Klasa 5", wyd. WSiP;

 • autor: Wanda Jochemczyk i in. (Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski);

 • program: Program nauczania. Informatyka. Klasy 4–8.

Technika:

 • podręcznik: "Technika na co dzień". Podręcznik. Klasy 4-6;

 • autor: Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka;

 • program: Program nauczania. Technika na co dzień. Klasy 4-6.

Religia:

 • podręcznik: "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy", wyd. Jedność;

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak;

 • program: „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”,

Wychowanie fizyczne:

 • program:

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • program: Program nauczania z WDZ dla klas IV – VIII "Wędrująd ku dorosłości", Teresa Król; Wydawnictwo WDZ Rubikon.

 

KLASA VI

KLASA V

Język polski:

 • "Jutro pójdę w świat. Język polski. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej" + zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo WSiP;

 • Autorzy: Urszula Dobrowolska, Hanna Dobrowolska;

 • Program: "Program nauczania. Jutro pójdę w świat. Mysli i słowa. Klasy 4-8".

Język angielski:

 • podręcznik: "Steps Plus dla klasy VI" + zeszyt ćwiczeń,wyd. Oxford University Press;

 • autor podręcznika: Sylvia Wheeldon, Tim Falla, Paul A. Davies, Paul Shipton, autorka zeszytu ćwiczeń: Sylvia Wheeldon;

 • program: Program nauczania języka angielskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. Melanie Ellis, Anna Rak, Wydawnictwo Oxford.

Matematyka:

 • podręcznik: "Matematyka wokół nas. Podręcznik. Klasa 6" + zeszyt ćwiczeń, wyd. WSiP;

 • autor: Helena Lewica, Marianna Kowalczyk;

 • Program: Program nauczania. Matematyka wokół nas. Klasy 4–8.

Historia:

 • podręcznik: "Historia. Podręcznik. Klasa 6", wyd. WSiP;

 • autor: Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch

 • program: Program nauczania. Historia. Klasy 4-8

Plastyka:

 • podręcznik: "Plastyka. Klasa 5. Podręcznik. Szkoła podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk;

 • program: "Program nauczania. Plastyka klasy 4-7".

Muzyka:

 • podręcznik: "Klucz do muzyki. Klasa 5. Podręcznik. Szkoła Podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Agnieszka Sołtysik, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Urszula Smoczyńska;

 • program: "Program nauczania. Klucz do muzyki. Klasy 4-7".

Biologia:

 • podręcznik: "Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej", wyd. Nowa Era;

 • autor: Joanna Stawarz;

 • program: Program nauczania biologii w klasach 5-8 "Puls życia".

Geografia:

 • podręcznik: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej;

 • autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński;

 • program: Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa".

Informatyka:

 • podręcznik: "Informatyka. Podręcznik. Klasa 5", wyd. WSiP;

 • autor: Wanda Jochemczyk i in. (Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski);

 • program: Program nauczania. Informatyka. Klasy 4–8.

Technika:

 • podręcznik: "Technika na co dzień". Podręcznik. Klasy 4-6, wyd. WSiP;

 • autor: Ewa Bubak, Marcin Duda, Ewa Królicka;

 • program: Program nauczania. Technika na co dzień. Klasy 4-6.

Religia:

 • podręcznik: "Tajemnice BOGAtego życia", wyd. Jedność;

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek;

 • program: Odkrywamy tajemnice Bożego świata nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012.

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • program: Program nauczania z WDZ dla klas IV – VIII "Wędrująd ku dorosłości", Teresa Król; Wydawnictwo WDZ Rubikon.

 

KLASA VII

Język polski:

 • podręcznik: "Myśli i słowa. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej" + "Język polski. Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń", wyd. WSiP;

 • autor: Ewa Nowak, Joanna Gaweł;

 • program: "Program nauczania. Jutro pójdę w świat. Mysli i słowa. Klasy 4-8".

Język angielski:

 • podręcznik: "Repetytorium Ósmoklasisty - część 1" + zeszyt ćwiczeń, wyd. Macmillan;

 • autor podręcznika: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska;

 • program: Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej. Piotrowska, Sztyber. Wyd. Macmillan 2017.

Język niemiecki:

 • podręcznik: "Aktion Deutsch 7", wyd. WSiP;

 • autor: Przemysław Gębal, Leba Biedroń;

 • program: Aktion Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII – etap edukacji II.2.

Matematyka:

 • podręcznik: "Matematyka wokół nas" klasa 7", wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń;

 • Autor: Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, Anna Drążek, Ewa Duvnjak;

 • program: Program nauczania. Matematyka wokół nas. Klasy 4–8.

Historia:

 • podręcznik: "Historia. Podręcznik. Klasa 7", wyd. WSiP;

 • autor: Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch;

 • program: Program nauczania. Historia. Klasy 4-8.

Plastyka:

 • podręcznik: "Plastyka. Klasa 7. Podręcznik. Szkoła podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Barbara Neubart, Stanisław Stopczyk;

 • program: "Program nauczania. Plastyka klasy 4-7".

Muzyka:

 • podręcznik: "Klucz do muzyki. Klasa 7. Podręcznik. Szkoła Podstawowa", wyd. WSiP;

 • autor: Agnieszka Sołtysik, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Urszula Smoczyńska;

 • program: "Program nauczania. Klucz do muzyki. Klasy 4-7".

Biologia:

 • podręcznik: "Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej", wyd. Nowa Era;

 • autor: Małgorzata Jefimow ;

 • program: Program nauczania biologii w klasach 5-8 "Puls życia".

Geografia:

 • podręcznik: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej;

 • autor: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Mariusz Szubert ;

 • program: Program nauczania geografii w szkole podstawowej "Planeta Nowa".

Chemia:

 • podręcznik: Chemia. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, wyd. MAC;

 • autor: Dawid Łasiński, Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski;

 • program:

Fizyka:

 • podręcznik: "Spotkania z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej";

 • autor: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska;

 • progam: Program nauczania "Spotkania z fizyką".

Informatyka:

 • podręcznik: "Informatyka. Podręcznik. Klasa 7", wyd. WSiP

 • autor: Wanda Jochemczyk i in. (Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski).

 • program:

Religia:

 • podręcznik: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa; wyd. Jedność;

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek;

 • program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013.

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • program: Program nauczania z WDZ dla klas IV – VIII "Wędrująd ku dorosłości", Teresa Król; Wydawnictwo WDZ Rubikon.

 

KLASA VIII

Język polski:

 • podręcznik: "Myśli i słowa. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej" + "Język polski. Gramatyka i stylistyka. Zeszyt ćwiczeń", wyd. WSiP;

 • autor: Ewa Nowak, Joanna Gaweł;

 • program: "Program nauczania. Jutro pójdę w świat. Mysli i słowa. Klasy 4-8";

Język angielski:

 • podręcznik: "Repetytorium Ósmoklasisty" + zeszyt ćwiczeń, wyd. Macmillan;

 • autor podręcznika: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, autor zeszytu ćwiczeń: Karolina Kotorowicz-Jasińska;

 • program: Program nauczania języka angielskiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej. Piotrowska, Sztyber. Macmillan Polska.

Język niemiecki:

 • podręcznik: "Aktion Deutsch 8", wyd. WSiP;

 • autor: Przemysław Gębal, Leba Biedroń;

 • program: Aktion Deutsch. Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII – etap edukacji II.2.

Matematyka:

 • podręcznik: "Matematyka wokół nas. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej", wyd. WSiP + zeszyt ćwiczeń

 • Autor: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz;

 • program: Program nauczania. Matematyka wokół nas. Klasy 4–8

Historia:

 • podręcznik: "Historia. Podręcznik. Klasa 8", wyd. WSiP;

 • autor: Wojciech Kalwat, Piotr Szlanta;

 • program: Program nauczania. Historia. Klasy 4-8.

Biologia:

 • podręcznik: "Biologia. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej", wyd. WSiP;

 • autor: Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Pyłka-Gutowska;

 • program: Program nauczania. Biologia. Klasy 5-8.

Geografia:

 • podręcznik: "Geografia. Podręcznik. Klasa 8", wyd. WSiP;

 • autor: Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz, Arkadiusz Głowacz;

 • program: Program nauczania. Geografia. Klasy 5-8.

Chemia:

 • podręcznik: "Świat chemii. Podręcznik. Klasa 8"; wyd. WSiP;

 • autor: Anna Warchoł, Dorota Lewandowska, Andrzej Danel, Marcin Karelus;

 • program: Program nauczania. Świat chemii. Klasy 7-8.

Fizyka:

 • podręcznik: "Świat fizyki. Podręcznik. Klasa 8";wyd. WSiP;

 • autor: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot-Gawlik, Małgorzata Godlewska;

 • progam: Program nauczania. Świat fizyki. Klasy 7–8 .

Informatyka:

 • podręcznik: "Informatyka. Podręcznik. Klasa 7", wyd. WSiP;

 • autor: Wanda Jochemczyk i in. (Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski);

 • program: Program nauczania. Informatyka. Klasy 4–8.

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • podręcznik: "Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Klasa 8"; wyd. WSiP;

 • autor: Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow;

 • program: Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa. Klasa 8.

Wiedza o społeczeństwie:

 • podręcznik: "Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Klasa 8"; wyd. WSiP;

 • autor: Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba;

 • program: Program nauczania. Wiedza o społeczeństwie. Klasa 8.

Religia:

 • podręcznik: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, wyd. Jedność;

 • autor: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek;

 • program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013.

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • program: Program nauczania z WDZ dla klas IV – VIII "Wędrująd ku dorosłości", Teresa Król; Wydawnictwo WDZ Rubikon.