Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, kończy się z dniem 31 sierpnia 2019 r. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia.

Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców. W roku szkolnym 2019/20 można zawrzeć nową umowę z dowolnie wybranym przez Państwa ubezpieczycielem. Ubezpieczenie jest dobrowolne i dowolne ale ze względu na zdarzające się wypadki zalecane jest jego zawarcie.

Szkoła na stronie internetowej będzie zamieszczać oferty przesłane przez ubezpieczycieli, które będzie uważać za wiarygodne, Państwo nie jesteście zobligowani do zawarcia umowy z firmą której link znajdzie się na szkolnej stronie, ani do zawarcia jakiejkolwiek umowy – wybór należy do was.

 

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci - bezpieczny.pl

Ubezpieczenie NNW dla dzieci - PZU

Ubezpieczenie NNW dla dzieci - centrumpolis

 

Gazeta Prawna na temat szkolnego NNW