Opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej

OPŁATY ZA WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA I LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Informujemy, że za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz legitymacji szkolnych pobiera się opłatę w wysokości:

  • a) duplikat świadectwa szkolnego - 26 zł.
  • b) duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek Banku Spółdzielczego w Popowie z siedzibą w Zawadach:

 

Odbiorca:

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul. Jana Długosza 7

42-110 Popów

 

Numer rachunku:

78 8259 0004 2000 0000 1964 0002

 

z dopiskiem: imię i nazwisko absolwenta lub ucznia, a w tytule przelewu:

  • a) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
  • b) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Osoba zainteresowana składa podanie do Dyrektora Zespołu z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji. Do podania należy dołączyć dowód wpłaty.