Zajęcia wspomagające dla uczniów po powrocie do szkół

W związku z możliwością zorganizowania zajęć dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII informuje że Rada Pedagogiczna zdecydowała o organizacji zajęć z: j.polskiego, matematyki, j.angielskiego. Zajęcia będą odbywać się od 2 września do 22 grudnia 2021 r. Ilość godzin zajęć (ze wszystkich przedmiotów łącznie) wynosi 10 godz. Rodziców uczniów obecnych klas: III, IV, V, VI, VII zainteresowanych aby ich dziecko uczestniczyło w takich zajęciach w przyszłym roku szkolnym, proszę o pobranie deklaracji, wypełnienie i odesłanie do wychowawcy klasy do 14.06.2021 r.

Deklaracja uczestnictwa w zajeciach.

Rafał Bednarski