W związku z przejściem szkoły do pracy w trybie nauki na odległość,

informuję że wszystkie problemy z realizacją przez dzicko zajęć nalezy zgłaszać poprzez moduł wiadomości w e-dzienniku do wychowawców klas lub telefonicznie do sekretariatu szkoły 34-317-70-17.

dyr. Rafał Bednarski