Dzień dobry,

W związku z nowymi wytycznymi wydanymi dla oświaty informuję, że od dnia 24.10 do 08.11 2020r. uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia będą się odbywać wg. planu nauczania przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Times. Klasy 1-3 realizują swoje lekcje w szkole, codziennie od godz. 8:10 do 12:50 (5godz. lekcyjnych).

Świetlica szkolna czynna tylko w godz. 11:50 – 12:50. Przywóz dzieci jest realizowany wg. harmonogramu, odwóz o godz. 12:50.

Przedszkole funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

O innych postanowieniach lub zmianach będziecie Państwo informowani poprzez dziennik elektroniczny i stronę szkoły.