Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Deklarację taką składa się przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego lub później.

Podstawa prawna: art. 130 ust. 5. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

Lp.

Etap rekrutacji

Terminy  w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie  do klasy pierwszej szkoły podstawowej  wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 marca 2021r.

do 29 marca 2021r.

od 04 maja 2021r. do 10 maja 2021r.

2.

Weryfikacja  przez komisję wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dokumentów  potwierdzających  spełnienie przez kandydatów warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym.

do 12 kwietnia 2021r.

do 17 maja 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

14 kwietnia 2021r.

21 maja 2021r.

4.

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego  oświadczenia.

od 14 kwietnia 2021r.

do 23 kwietnia 2021r.

od 21 maja 2021r.

do 28 maja 2021r.

5.

Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2021r.

31 maja 2021r.