Przed przystąpieniem do rekrutacji do przedszkola, rodzice wychowanków już uczęszczających składają deklarację kontynowania nauki w tym przedszkolu.

Podstawa prawna: art. 153 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

Informuję że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Popów, rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się w dniu 1 marca i trwać będzie do 31 marca 2021.

Kartę rekrutacyjną można pobrać z sekretariatu szkoły lub ze strony internetowej.

Lp.

          

Etap rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie  do przedszkola wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2021r.

do 31 marca 2021

od 04 maja 2021r.

do 10maja 2021r.

2.

Weryfikacja  przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola  dokumentów  potwierdzających  spełnienie przez kandydatów warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym.

do 9 kwietnia 2021r.

do 17 maja 2021r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2021r.

21 maja 2021r.

4.

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego  oświadczenia.

od 19 kwietnia 2021r. do 28 kwietnia 2021r.

od 21 maja 2021r. do 28 maja 2021r.

5.

Podanie  do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2021r.

31 maja 2021r.