W sobotę 23 listopada 2019 r. miała miejsce II pielgrzymka Związku Strzeleckiego na Jasną Górę, której towarzyszyło niezwykle podniosłe wydarzenie –

- poświęcenie i nadanie sztandaru. Data nie została wybrana przypadkowo, gdyż właśnie w nocy z 22 na 23 listopada 1918 roku zakończyła się zwycięska obrona Lwowa, w której brali udział m.in. Strzelcy tamtej epoki.

     W uroczystościach, które rozpoczęły się o godzinie 12.30 pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w al. Sienkiewicza w Częstochowie, wziął czynny udział działający w naszej szkole pododdział Orląt pod dowództwem poch. ZS Wojciecha Kozaka. Po odczytaniu apelu pamięci i złożeniu wiązanek kwiatów przez zaproszone delegacje i defiladzie obecnych pododdziałów, uczestnicy udali się do Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, by uczestniczyć w głównym wydarzeniu. Asystę liturgiczną podczas mszy świętej celebrowanej przez JE Ks. Bp Andrzeja Przybylskiego, wystawił nasz oddział. Symboliczny gwóźdź do drzewca sztandaru przybił m.in. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który był współorganizatorem uroczystości i głównym fundatorem sztandaru.

     W uroczystości wzięła udział 100-osobowa reprezentacja członków i sympatyków Związku Strzeleckiego, Strzelcy i Orlęta, przedstawiciele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie Związku Piłsudczyków, kombatanci. Obecni byli m.in.  zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Wiater,  prezydent miasta Częstochowy Krzysztof  Matyjaszczyk, starosta powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela, przedstawiciele władz samorządowych z Szydłowca i Radomia, oraz przedstawiciele dyrekcji fabryki broni w Radomiu.

     Po obiedzie dla uczestników pielgrzymki, w Sali Papieskiej odbyła się konferencja podczas której zaprezentowano historię Związku Strzeleckiego od momentu powstania, aż po czasy współczesne, bogato zilustrowaną zdjęciami i pamiątkami. Wydarzeniu towarzyszyło wręczenie pamiątkowych ryngrafów Związku Strzeleckiego oraz odznak strzeleckich za wybitne osiągnięcia w strzelectwie sportowym. Konferencję uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci z naszej szkoły. Do występu dzieci zostały przygotowane przez nauczycieli Panią Marzenę Kucharską i Panią Anetę Drab, którym władze Związku serdecznie dziękują.

     Ostatnim akcentem pielgrzymki był udział reprezentacji Związku i pocztu sztandarowego w tradycyjnym Apelu Jasnogórskim.

     Związek Strzelecki składa wszystkim uczestnikom gorące podziękowania za udział i organizację pielgrzymki i towarzyszących jej uroczystościom.

 

  

 

 link do zdjęć: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13431/zdjecia?fbclid=IwAR1SHDDckZToHEe-8gLoMneik1RagwkcKVMurGCGWql53EJUQOv37xodGOo