W związku z przejściem szkoły do pracy w trybie nauki na odległość,

informuję że wszystkie problemy z realizacją przez dzicko zajęć nalezy zgłaszać poprzez moduł wiadomości w e-dzienniku do wychowawców klas lub telefonicznie do sekretariatu szkoły 34-317-70-17.

dyr. Rafał Bednarski

Dzień dobry,

W związku z nowymi wytycznymi wydanymi dla oświaty informuję, że od dnia 24.10 do 08.11 2020r. uczniowie klas 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia będą się odbywać wg. planu nauczania przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Times. Klasy 1-3 realizują swoje lekcje w szkole, codziennie od godz. 8:10 do 12:50 (5godz. lekcyjnych).

Świetlica szkolna czynna tylko w godz. 11:50 – 12:50. Przywóz dzieci jest realizowany wg. harmonogramu, odwóz o godz. 12:50.

Przedszkole funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

O innych postanowieniach lub zmianach będziecie Państwo informowani poprzez dziennik elektroniczny i stronę szkoły.

Rozkład dowozu do GZSP nr 1 w Popowie

obowiązuje od 2 września 2020r.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

 L.p.  Data  
1.

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

2.

14.10.2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć lekcyjnych

Podstawa prawna:

Art. 74 - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

3.

02.11.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

4.

23-31.12.2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

5.

04-05.01.2020 r.

Dni wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

6.

22.01.2021 r.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021 r.

7.

25.01.2021 r.

Początek II semestru roku szkolnego 2020/2021 r.

8.

01-14.02.2021 r.

Ferie zimowe

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

9.

01-06.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

10.

30.04.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

11.

25-27.05.2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

12.

04.06.2021 r.

Dni wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

13.

25.06.2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

14.

26.06­31.08 2021 r.

Ferie letnie

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ze względu na obostrzenia sanitarne w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo wszystkich uczniów, pracowników i Rodziców, nasza szkoła nie organizuje grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.

 

Poniżej załączamy ofertę indywidualnego ubezpieczenia NNW przesłaną do naszej placówki:

 

Jako placówka otrzymaliśmy specjalny KOD uprawniający do zniżki 10% (20086) na stronie internetowej www.bezpieczny.pl

Otrzymaliśmy propozycję ubezpieczyciela AXA - ubezpieczenie szkolne, kod pośrednika: 247478

Oferta Signal Iduna – Unilink to oferta pakietowa z możliwością wyboru pakietów przez rodziców