Informuje:

 

01.06.2020 r. (poniedziałek) – Dzień Dziecka – w dniu tym nie będą odbywać się zajęcia z użyciem komunikatoów online (Teams), nauczyciele przekażą materiały do nauki zdalnej poprzez dziennik elektroniczny.

15.06 (poniedziałek) 19.06 (piątek) 2020 r. – zajęcia zdalnego nauczania odbywają się jedynie poprzez przekazanie materiałów poprzez e-dziennik.

12.06.2020 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (wg kalendarza roku szkolnego)

16-18.06.2020 r. - dni egzaminów klas ósmych – dni wolne od zajęć dydaktycznych.