W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola w Gminnego Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Popowie określa się następujące terminy:

 

Lp.

Etap rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 2 marca 2020 r.

do 31 marca 2020 r.

od 4 maja 2020 r. do 8 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 8 kwietnia 2020 r.

do 14 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

16 kwietnia 2020 r.

19 maja 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 17 kwietnia 2020 r.

do 27 kwietnia 2020 r.

od 20 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2020 r.

29 maja 2020 r

 

§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Popowie określa się następujące terminy:

Lp.

Etap rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

od 4 maja 2020 r. do

12 maja 2020 r.

2.

Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 17 kwietnia 2020 r.

do 15 maja 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez

22 kwietnia 2020 r.

19 maja 2020 r.

 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

   

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 23 kwietnia 2020 r.

do 28 kwietnia 2020 r.

od 20 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30 kwietnia 2020 r.

29 maja 2020 r

 

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

 

 Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej.